October 27, 2018

Day

Profiltex-traadlos-lader
Med overladingsbeskyttelse er du sikret at enheten din bare lades når den ber om strøm. Når batteriet er fulladet, stopper laderne våre ladingen umiddelbart.